Stowarzyszenie "Jestem Ważny"

Eligo
Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i kształcić przede wszystkim.
Janusz Korczak

Rozejrzyjmy się wokół nas – ile widzimy dzieci i młodzieży już dotkniętych chorobą nadwagi i otyłości, w większości spowodowanej złymi nawykami żywieniowymi i nieaktywnym trybem życia.

Chcemy edukować młode pokolenie i ich rodziców, aby potrafili świadomie zadbać o swoje zdrowie, dokonując właściwych wyborów. Chcemy również wspierać środowisko szkolne we wdrażaniu idei budowania długofalowej polityki zdrowotnej szkoły, która angażując grono pedagogiczne, rodziców i społeczność lokalną, bezpośrednio będzie wpływać na pomnażanie potencjału zdrowotnego naszych przyszłych pokoleń. 

Powołaliśmy nasze stowarzyszenie, aby tworzyć i realizować programy profilaktyczne w ramach zadań publicznych, z zakresu ochrony i promocji zdrowia.