Eligo partnerem programu "Gdańsk- jeMy Zdrowo"

Od jesieni 2015 roku nasz zespół współtworzy i wspiera merytorycznie program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z wytycznymi znowelizowanej ustawy.

Program realizowany będzie na przestrzeni trzech lat, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek gdańskich szkół, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

Wiecej na temat celów projektu i zaplanowanych działań na https://jemyzdrowo.edu.pl/