Szkolenia

Z wieloletnich doświadczeń prowadzenia poradni żywieniowej zrodziła się nasza działalność szkoleniowa. Podejmując się tworzenia nowoczesnych projektów edukacyjnych z zakresu żywienia, staramy się szukać sposobów upowszechniania tej wiedzy tak aby była atrakcyjna w przekazie i dostosowana do odbiorcy. 

Do kogo kierujemy ofertę szkoleniową?
  • dyrekcja placówek oświatowych, nauczyciele
  • intendenci i kucharze stołówek
  • rady rodziców
  • świetlice środowiskowe
  • organizacje NGO
  • kluby sportowe


  • placówki służby zdrowia
  • firmy i instytucje publiczne
  • studenci dietetyki 
Instytut Żywienia i Rozwoju ELIGO Sopot