Polityka Prywatności

  1.  Poniższe zasady polityki prywatności są realizowane przez Instytut żywienia i Rozwoju Eligo S.C. Agnieszka Danielewicz, Monika Szmuc, 81-402 Gdynia ul. Biskupa Dominika 13/5, zwany dalej Administratorem.
  2. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej www.instytuteligo.pl oraz korzystających z kontaktu telefonicznego i mailowego w celu realizacji usług oferowanych na stronie Instytutu Eligo.
  3. Serwis internetowy ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie zgodnego z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Administrator zapewnia, że zebrane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników m.in. do kontaktu przez formularz kontaktowy lub w formie telefonicznej w celu umówienia się na wizytę poprzez podanie imienia i/lub nazwiska, maila kontaktowego, telefonu i są przechowywane do czasu zakończenia realizacji usługi. Informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji: uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą lub jeżeli obowiązek pokazania danych wynika z przepisów prawnych.
  5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Użytkownik ma o prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Instytut Żywienia i Rozwoju Eligo S.C. Agnieszka Danielewicz, Monika Szmuc jako administrator danych może powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Administrator informuje, że na stronie www.instytuteligo.pl zamieszczone są linki umożliwiające użytkownikom odwiedzenie innych stron internetowych, przez co nie ma ona wpływu na prowadzenie przez administratorów tych stron polityki prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików Cookies i nie ponosi za to odpowiedzialności. Przez skorzystaniem przez oferowane przez te strony zasobów, warto zapoznać się z polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików Cookies.