Rekomendacje i Podziękowania

Nasz sposób pracy zyskał uznanie wielu osób i instytucji. Zaufaniem obdarzyli nas również Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Gdyni oraz Prezydent Miasta Sopot, obejmując patronatem nasze zajęcia edukacyjne.