Stowarzyszenie "Jestem Ważny"

Powołaliśmy nasze stowarzyszenie, aby tworzyć i realizować programy profilaktyczne w ramach zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Wyznajemy zasadę, że każdego dnia możemy pomnażać nasze zdrowie - dokonując właściwych wyborów zarówno w odżywianiu i uprawianiu aktywności fizycznej.

Zdrowie jest abstrakcyjnym pojęciem dla wielu z nas. Często przypominamy sobie o nim, dopiero kiedy pojawia się choroba, a wtedy jest na to stanowczo za późno.

Tworząc nasz Program "Jestem Ważny - Dbam o Siebie" skupialiśmy się na promowaniu pożądanych zachowań zdrowotnych, poprzez bezpośrednią edukację dzieci i młodzieży. Zależało nam również na zwiększeniu świadomości właściwych zachowań żywieniowych u rodziców i opiekunów, oraz na wspieraniu szkół, w tworzeniu właściwych warunków do zdrowego odżywiania na ich terenie.

Główne cele programu "Jestem Ważny - Dbam o Siebie"
  • upowszechnianie zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży,
  • wprowadzanie atrakcyjnych form motywowania, w celu zmiany niekorzystnych zachowań żywieniowych,
  • edukacja opiekunów dzieci objętych programem, oparta o dobre praktyki w żywieniu,
  • motywowanie dzieci i ich opiekunów do zwiększania własnej aktywności fizycznej,
  • promowanie określonych zasad żywieniowych, skutecznych w zapobieganiu nadwadze i otyłości,
  • promowanie budowania właściwych relacji wśród dzieci. 

Nasz program edukacyjny realizowaliśmy:

  • dla Gminy Miasta Gdyni, w latach 2010- 2014, każdego roku szkolnego w śród wszystkich klas trzecich samorządowych szkół podstawowych (30), tj. w sumie 9000 uczniów.
  • dla Gminy Miasta Sopot, w latach 2010- 2016, każdego roku szkolnego dla wszystkich przedszkoli samorząowych (5), tj. w sumie 2500 przedszkolaków.
  • dla Gminy Szemud, w latach 2012-2014, każdego roku szkolnego w śród wszystkich klas trzecich samorządowych szkół podstawowych (8), tj. w sumie 900 uczniów.
  • dla Gminy Miasta Władysławowo, w latach 2012-2015, każdego roku szkolnego w śród wszystkich klas trzecich samorządowych szkół podstawowych (4), tj. w sumie 800 uczniów.